Προϊόντα
Ovex Powder-ZK

Αντικαθιστά το αυγό για το γυάλισμα φουρνιστών προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής. Δεν περιέχει αυγό.

Χρήση

Διαλύεται στο νερό με αναλογία 1:10 έως 1:15.

Συσκευασία

Προϊόν Συσκευασία
Ovex Powder-ZK Χαρτοκιβώτιο 10kg
Ovex Powder-ZK